ตำแหน่ง Sales Representative

ขณะนี่ทางบริษัทกำลังทำการขยายธุรกิจของเราและทางเรากำลังมองหาพนักงานขาย 5 ตำแหน่ง ทำงานประจำที่สำนักงานของเราในพัทยา สิ่งที่พนักงานขายต้องปฎิบัติหลักๆคือการแนะนำบริษัท โฮสติ้ง-กรุ๊ป จำกัด ให้กับกลุ่มลูกค้าที่คาดหวังว่าจะนำธุรกิจมาสู่ทางบริษัทเพื่อทำการผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไป และทำการปิดการขายได้ในแต่ละรายที่ทางคุณแนะนำไป

ส่วนของพนักงานขายจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถที่จะนำเสนองานได้และมีความเข้าใจที่ดีของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้านำเสนองานแกระดับผู้บริหารระดับสูงได้

ถ้ามีประสบการณ์การขายเป็นที่ต้องการก็จะพิจารณาเป็นพิเศษแต่ไม่จำเป็นเพราะทางเราสามารถทำการฝึกที่เหมาะสมให้กับท่านใด้

สิ่งที่ต้องการในตำแหน่งงาน

  • ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การขายจะเป็นที่ต้องการของทางเรา แต่เราก็มักจให้โอกาสแก่คนใหม่ๆเสมอ
  • คุณจะต้องสามารถทำงานให้ได้ตามความต้องการได้อย่างรวดเร็วและสามารถเพิ่มยอดขายของบริษัทได้ให้เป็นที่พอใจ
  • คุณจะต้องสามารถที่จะเข้านำเสนองานแก่ผู้บริหารในทุกๆระดับ
  • มีความสามารถในการเจรจาและทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความจำเป็น
  • สามารถเดินทางได้ในถ้ามีความจำเป็น
  • มีประสบการณ์การทำงานในด้านของอินเทอร์เน็ตเพื่อให้เป็นที่ต้องการ แต่ถ้าไม่มีก็ไม่จำเป็นเพราะเราจะให้การฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบ
  • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษ

ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • เงินเดือน บวก commission ที่ดีมาก
  • โอกาสที่ดีในอาชีพและในธุรกิจระหว่างประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว