ออกแบบโปรไฟล์บริษัท

มันเป็นแผนสำหรับวิธีการที่โลโก้ของ บริษัท ที่จะใช้ในพื้นที่ที่จำเป็นทั้งหมด อาจจะมีรายละเอียด บริษัท ที่เรียบง่าย จำกัด โลโก้ บริษัท , นามบัตร, หัวจดหมายและซองจดหมายหรือมันอาจจะเป็นแผนครอบคลุมการที่ต้องมีหนังสือทั้งที่จะอธิบายทุกพื้นที่ของการใช้งาน รายละเอียดวัตถุประสงค์ของ บริษัท คือวิธีการที่จะมีการใช้ไม่สอดคล้องกันในบริบททั้งหมด ดังนั้นจึงได้รับการยอมรับเป็นสุดยอดโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิตหรือแผนกใน บริษัท ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการสั่งซื้อเพียงครั้งเดียวมีผลกระทบต่อรายละเอียด บริษัท