พบทีมงาน

เบิร์น เฮลเลสซิลท์

ซีอีโอ มือถือ: +66 (0)86 819 1350
อีเมล์: bjorn@hostinggroup.biz

กษม ศิวะโสภา

โปรแกรมเมอร์
พัฒนาเวปไซท์
อีเมล์: kasama@hostinggroup.biz

จักรกริช วงศ์ศรีกุล

ดีไซน์เนอร์ อีเมล์: jakkrit@hostinggroup.biz

สมัย อลัน

โปรแกรมเมอร์ซีเนียร์
พัฒนาเวปไซท์
อีเมล์: samai@hostinggroup.biz

กริช ศิวะโสภา

โปรเจค เมเนเจอร์ อีเมล์: krit@hostinggroup.biz