การดูแล

เรามีการให้ความช่วยเหลือและดูแลฟรีสำหรับบริการทั้งหมดในเวลาทำการปกติของสำนักงานตามเวลาต่อไปนี้ :

วันจันทร์ -- ศุกร์ : 09:00 -- 18:00 (รับประทานอาหารกลางวันจาก 12:00 - 13:00)
วันเสาร์ : ปิด
วันอาทิตย์ : ปิด

เพื่อติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ในเวลาทำการปกติ กรุณาติดต่อตามเบอร์ข้างล่างเหล่านี้ :
โทรศัพท์ : +66 (0)33 094 242

ส่งการคำร้องขอการช่วยเหลือสามารถส่งมาได้ที่
support@hostinggroup.biz

ก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์หรือฝ่ายให้ความช่วยเหลือกรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยครั้งและคำตอบสำหรับปัญหาที่พบบ่อย,

ฉุกเฉิน 24 / 7 สนับสนุน Hotline: +66 (0)95 250 3240
ข้อผิดพลาดที่สำคัญที่เกิดจากทางผู้ให้บริการทางเราสามารถให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอด  24/7
ข้อผิดพลาดที่ไม่สำคัญทางเราจะทำการเรียกคิดค่าบริการ 1,300 บาทต่อชั่วโมง สำหรับเวลาที่นอกเหนือจากเวลาทำการปกติของชั่วโมงการทำงาน